Linkovi

Internet stranica na kojoj učenici osnovnih i srednjih škola mogu besplatno preuzeti lektire u elektroničkom obliku (pdf ili pub) te ih čitati na svojim tabletima ili pametnim telefonima: www.knjigasvima.com

https://office365.skole.hr

office365

http://skole.hr/

http://hjp.znanje.hr/

preuzmi

http://pravopis.hr/

logo-header

https://lektire.skole.hr/

logo

1460549777

 

slovan

SK

lasta_logo