6.4. Svjetski dan ekologije

1Što je ekologija?

2

S riječju ekologija neprestano se susrećemo. Ekologija je interdisciplinarna znanost koja ne može postojati sama za sebe. Nastala je spajanjem grčkih riječi oikos (dom) i logos (znanost). Ekologija proučava odnose među živim organizmima, njihov utjecaj na okoliš  i obratno. Cilj je ekologije očuvanje jedinog doma kojeg imamo. Stoga je nužno da čovjek bude na strani ekologije, a ne isključivo na strani ekonomije, da racionalno upravlja prirodnim resursima, živi u skladu s prirodom i brine se o njoj za dobrobit Zemlje i svih njezinih stanovnika.

3-slika-koncept 5RUčenici 6. razreda izradili su video materijale na temu zaštite okoliša.

Pogledajte što nam poručuju…