6. Školska liječnica

Liječnički tim zadužen za zdravstvenu brigu o djeci naše škole je liječnica Velimira Madunić Zečić, dr. med. i medicinska sestra Enida Sičaja, bacc. med. tech.

Liječnicu možete pronaći na adresi:

preuzimanje

Nastavni zavod za javno zdravstvo DR. Andrija Štampar
Avenija Većeslava Holjevca 22
10000 Zagreb.

 .
siget-1
.
Termini naručivanja za pregled su parnim datumima od 18:00 do 19:30.
 animated-telephone-image-0007
.
Broj telefona je 6536 168.