12. Ostale važne informacije

ISPIS UČENIKA S IZBORNE NASTAVE

Učenik može prestati pohađati izborni predmet nakon pisanog zahtjeva roditelja učenika koji se mora dostaviti Učiteljskom vijeću nakon završetka nastavne godine, a najkasnije do 30. lipnja tekuće godine za sljedeću školsku godinu. Iznimno, roditelj djeteta osnovne škole u slučaju dugotrajnih zdravstvenih teškoća djeteta ili iz drugih opravdanih razloga, može podnijeti pisani zahtjev za prestankom pohađanja izbornog predmeta i tijekom nastavne godine.

Prema Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi 

NN 87/0886/0992/10105/1090/115/1216/1286/12126/1294/13152/1407/1768/18

logo

.

UPORABA MOBITELA U ŠKOLI

Učenik može koristiti uređaje kojima je moguć pristup mrežnom povezivanju i mrežnim komunikacijama tijekom odgojno–obrazovnog rada samo uz odobrenje odgojno-obrazovnog radnika.

Prema Pravilniku o načinu postupanja odgojno–obrazovnih radnika školskih ustanova u poduzimanju mjera zaštite prava učenika te prijave svakog kršenja tih prava nadležnim tijelima

logo.

IZOSTANAK S NASTAVE

Tumačenje Ministarstva o odredaba članka 4. stavka 2. i 4. Pravilnika o kriterijima za izricanje pedagoških mjera (NN, broj 94/2015.) i postupanja u istim ili sličnim situacijama.

  • Učeniku koji je zbog bolesti zatražio liječničku ispričnicu i kojemu je zbog liječenja preporučen izostanak s nastave, liječnik će izostanak s nastave opravdati liječničkom ispričnicom.
  • Liječnici nisu dužni izdavati ispričnice u situacijama u kojima roditelj ili učenici nakon određenog vremena traže opravdanje izostanka s nastave, a osobito ne za jedan dan ili kraće vrijeme izostanka s nastave u kojem nije bilo potrebe za liječenjem.
  • Učeniku koji je izostao s nastave zbog sudjelovanja na nekoj od aktivnosti u nadležnosti određene institucije, izostanak će ispričnicom opravdati ta instituacija.

Osim navedenoga, sukladno stavku 3. navedenog članka Pravilnika neopravdanim izostankom ne smatra se niti izostanak s nastave za koji je roditelj unaprijed tražio i dobio odobrenje prema odredbama Statuta. Stoga je važno od razrednika/razrednice pravodobno, kada se za tim pokaže potreba, zatražiti pisano odobrenje za izostanak svoga djeteta s nastave. Ukoliko se izostanak odobri, učenik nije dužan donositi ispričnicu liječnika ili druge institucije.

Neovisno o navedenim situacijama u kojima roditelj može unaprijed tražiti odobrenje izostanka učenika s nastave, roditelj može usmeno ili pisanim putem osobno opravdati izostanak svog djeteta od najviše tri radna dana, koja ne mogu biti uzastopna (ne tražeći prethodno odobrenje učitelja odnosno razrednika).

Obavijest MZOS, 23. rujna 2016.
(KLASA: 602-02/16-06/00518; URBROJ: 533-25-16-0002)

Učenik može izostati s nastave prema odobrenju:
učitelja s njegovog sata,
razrednika do 3 radna dana,
ravnatelja do 5 radnih dana,
Učiteljskog vijeća 6 i više radnih dana.

Obrazac izostanka možete preuzeti ovdje.

Prema Statutu OŠ Kajzerica

logo