Šetalište Ivana Trnskog 1, 49000, Krapina, Hrvatska

Lokacija:Šetalište Ivana Trnskog 1, 49000, Krapina, Hrvatska