1. e-Spomenica

Spomenica škole je trajni dokument u kojemu škola vodi zapise o važnim događajima (Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, članak 138.). Ona je dokument koji se nadopunjuje iz godine u godinu dok škola postoji.
.
Mi smo našu spomenicu kreirali u elektroničkom obliku (Pravilnik o sadržaju i obliku svjedodžbi i drugih javnih isprava te pedagoškoj dokumentaciji i evidenciji u školskim ustanovama, članak 20., stavak 4.).
.
Tim za izradu spomenice škole trudio se prikazati gotovo sve aktivnosti koje su se odvijale tijekom školske godine, a unijeli smo u spomenicu i neke školske zanimljivosti i događaje koje želimo trajno pamtiti.
.
 
eSpomenica  e-spomenica-15-16

E-spomenica za školsku godinu 2017./2018. dostupna je u Arhivi škole sukladno Zakonu o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka. U prilogu je fotografija naslovnice.

 

 
E-spomenica za školsku godinu 2018./2019. dostupna je u Arhivi škole sukladno Zakonu o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka.