2. Naša vizija i misija

 „Granice svojih vizija često smatramo granicama svijeta.“

Arthur Schopenhauer

(njemački filozof, 1788. – 1860.)

 richard_bach_17156

„Jednostavan je odgovor na pitanje je li tvoja misija na Zemlji dovršena. Ako si još živ, nije.“

Richard David Bach

(američki književnik, 1936. – )

 

Razvijanje vizije i misije naše škole su dva najvažnija koraka za stvaranje uspješnog školskog kurikula. Termin kurikul se koristi u obrazovanju upravo stoga što se njime izražava cjelokupan tijek, put do ostvarivanja postavljenih ciljeva školskog obrazovanja u nekom društvu. Kako je riječ o procesu, vremenskom tijeku, trudili smo se poboljšati rad u odnosu na prethodnu godinu. Ako smo učinili dobro, onda ovogodišnji školski kurikul daje jasan smjer razvoja ove škole.

 

Vizija

  • Naša je vizija stvoriti nacionalno prepoznatljivu građansku školu čiji učenici razvijaju vrijedna životna postignuća čineći ih tako ljudima spremnim za život u globalnom društvu.
  • Učiniti školu neizostavnim subjektom zbivanja u lokalnoj zajednici čime lokalnu sredinu čini ugodniji mjestom za svakodnevan život i rad.
  • Naša je vizija izgraditi školu referalnim metodičkim centrom u kojem se učenici poučavaju suvremenim metodama, a cjelokupan se rad zasniva na akademskoj izvrsnosti.
  • U promjenjivom i multikulturalnom društvu naša škola nastoji biti rasno i kulturno raznolika zajednica učenika, roditelja i osoblja, posvećena stvaranju poželjnog, ugodnog i sigurnog mjesta za učenje i rad, u kojem je svaka osoba prihvaćena u bezuvjetno pozitivnom smislu. Unutar takvog okruženja svi učenici imaju pravo razvijati svoje akademske, emocionalne, fizičke i duhovne potencijale.
  • Naša je misija nastojati kvalitetno pripremiti učenike za srednju školu, tj. za cjeloživotno učenje.

our-vision

 

Poslanje (misija)

  • U promjenjivom i multikulturalnom društvu naša škola nastoji biti rasno i kulturno raznolika zajednica učenika, roditelja i osoblja, posvećena stvaranju poželjnog, ugodnog i sigurnog mjesta za učenje i rad, u kojem je svaka osoba prihvaćena u bezuvjetno pozitivnom smislu. Unutar takvog okruženja svi učenici imaju pravo razvijati svoje akademske, emocionalne, fizičke i duhovne potencijale.
  • Naša je misija nastojati kvalitetno pripremiti učenike za srednju školu, tj. za cjeloživotno učenje.

Vrijednosti koje njegujemo

znanje
solidarnost

identitet
odgovornost

Načela kojima se želimo voditi u radu

visoka kvaliteta odgoja i obrazovanja za sve
jednakost obrazovnih mogućnosti za sve

obaveznost općega obrazovanja
horizontalna i vertikalna prohodnost
uključenost svih učenika u odgojno-obrazovni sustav
znanstvena utemeljenost
poštivanje ljudskih prava i prava djece
kompetentnost i profesionalna etika
demokratičnost (pluralizam)
samostalnost škole – stupanj slobode u osmišljavanju aktivnosti, programa i projekata za učenike
pedagoški i školski pluralizam
europska dimenzija obrazovanja
interkulturalizam.

.visioning-road-800