Pozivi na testiranje

* * *

POZIV NA TESTIRANJE

Testiranje kandidata (intervju) u postupku natječaja za radno mjesto učitelj/ice NJEMAČKOGA JEZIKA na neodređeno puno radno vrijeme (1 izvršitelj/ica), a koji je objavljen dana 20. siječnja 2020. godine na mrežnoj stranici Osnovne škole Kajzerica i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje održat će se dana 14. veljače 2020. u 11:00 sati u Osnovnoj školi Kajzerica, Zagreb, Žarka Dolinara 9 (prijem kandidata na II. katu školeured tajništva škole do 10 sati i 50 minuta).

 •  10 sati i 50 minuta – Dolazak i utvrđivanje identiteta i popis kanidata/kinja
 • 11:00 sati – intervju

Na testiranje se pozivaju sljedeći kandidati:

 1. PETRA BIKIĆ
 2. MAJA CIGLENEČKI
 3. MILKA HRKAĆ
 4. MAJA KORETIĆ
 5. IVANA MIKULIĆ
 6. HELENA RODEK PERICA
 7. IRA ROGIĆ
 8. ANA SULIĆ
 9. MAJA VUČAK

Za kandidata koji ne pristupi vrednovanju ili ne dođe u točno naznačeno vrijeme smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj te se više neće smatrati kandidatom.

Sadržaj testiranja uključuje:

 1. Statut Osnovne škole Kajzerica
 2. Pravilnik o kriterijima za izricanje pedagoških mjera (“Narodne novine“, broj 94/2015. i 3/2017.)
 3. Pravilnik o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (“Narodne novine“, broj 112/2010., 82/2019.)
 4. Pravilnik o tjednim radnim obvezama učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi (“Narodne novine“, broj 34/2014., 40/2014., 103/2014. i 102/2019.)
 5. Kurikulum za nastavni predmet Njemački jezik za osnovne škole i gimnazije u Republici Hrvatskoj (“Narodne novine“, 87/08, 86/09, 92/10, 105/10 – ispravak, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17 i 68/18.)

Povjerenstvo u razgovoru s kandidatom utvrđuje znanja, sposobnosti i vještine,  interese i motivaciju kandidata za rad u Školi.

Svaki član Povjerenstva za svakog kandidata vrednuje rezultat razgovora (intervjua) bodovima od 0 do 10 bodova za svako područje.

Smatra se da je kandidat zadovoljio na razgovoru (intervjuu) ako je ostvario najmanje 60%  bodova od ukupnog broja bodova svih članova Povjerenstva.

* * *

POZIV NA TESTIRANJE

Testiranje kandidata (intervju) u postupku natječaja za radno mjesto učitelj/ice razredne nastave u programu produženog boravka na određeno puno radno vrijeme (1 izvršitelj/ica), a koji je objavljen dana 20. siječnja 2020. godine na mrežnoj stranici Osnovne škole Kajzerica i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje održat će se dana 14. veljače 2020. u 10:00 sati u Osnovnoj školi Kajzerica, Zagreb, Žarka Dolinara 9 (prijem kandidata na II. katu školeured tajništva škole do 10 sati i 20 minuta).

 •  9 sati i 50 minuta – Dolazak i utvrđivanje identiteta i popis kanidata/kinja
 • 10:00 sati – intervju

Na testiranje se pozivaju sljedeći kandidati:

 1. MAJA BEZIK
 2. MATEA BILIĆ
 3. DORA FRKAT
 4. IVA HERAK
 5. ANA KRIŠTO
 6. ANAMARIJA MARKUŠIĆ
 7. NIKOLINA MIJIĆ
 8. INES PAUČNIK
 9. IVANA PETRIĆ
 10. IVANA SRŠEN
 11. MATILDA VERKIĆ

Za kandidata koji ne pristupi vrednovanju ili ne dođe u točno naznačeno vrijeme smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj te se više neće smatrati kandidatom.

Sadržaj testiranja uključuje:

 1. Statut Osnovne škole Kajzerica
 2. Pravilnik o kriterijima za izricanje pedagoških mjera (“Narodne novine“, broj 94/2015. i 3/2017.)
 3. Pravilnik o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (“Narodne novine“, broj 112/2010., 82/2019.)
 4. Pravilnik o tjednim radnim obvezama učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi (“Narodne novine“, broj 34/2014., 40/2014., 103/2014. i 102/2019.)
 5. Pravilnik o organizaciji i provedbi produženoga boravka u osnovnoj školi (“Narodne novine“, broj 62/2019.)

Povjerenstvo u razgovoru s kandidatom utvrđuje znanja, sposobnosti i vještine,  interese i motivaciju kandidata za rad u Školi.

Svaki član Povjerenstva za svakog kandidata vrednuje rezultat razgovora (intervjua) bodovima od 0 do 10 bodova za svako područje.

Smatra se da je kandidat zadovoljio na razgovoru (intervjuu) ako je ostvario najmanje 60%  bodova od ukupnog broja bodova svih članova Povjerenstva.

* * *

POZIV NA TESTIRANJE

Testiranje kandidata (intervju) u postupku natječaja za radna mjesta učitelj/ica razredne nastave u programu produženog boravka na određeno puno radno vrijeme (2 izvršitelja/ice), a koji su objavljeni dana 13. prosinca 2019. godine na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Osnovne škole Kajzerica održat će se dana 17. siječnja 2020. u 10:30 sati u Osnovnoj školi Kajzerica, Zagreb, Žarka Dolinara 9 (prijem kandidata na II. katu školeured tajništva škole do 10 sati i 20 minuta).

 •  10 sati i 20 minuta – Dolazak i utvrđivanje identiteta i popis kanidata/kinja
 • 10:30 sati – ntervju

Na testiranje se pozivaju sljedeći kandidati:

 1. NINO BAŠEK
 2. MAJA BEZIK
 3. KRISTINA BRIŠKI
 4. HELENA HORŽIĆ
 5. IVONA HUSTIĆ
 6. MARINA KRAKAN
 7. NERA MAZULOVIĆ
 8. NIKOLINA MIJIĆ
 9. BERNARDA PIHAČ
 10. LUCIJA SMOLKOVIĆ
 11. TEREZIJA SKORUPSKI
 12. MIRNA SVOBODA
 13. MONIKA ŠLJERIĆ
 14. MATEJA ŽIGO

Za kandidata koji ne pristupi vrednovanju ili ne dođe u točno naznačeno vrijeme smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj te se više neće smatrati kandidatom.

Sadržaj testiranja uključuje:

 1. Statut Osnovne škole Kajzerica
 2. Pravilnik o kriterijima za izricanje pedagoških mjera (“Narodne novine“, broj 94/2015. i 3/2017.)
 3. Pravilnik o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (“Narodne novine“, broj 112/2010., 82/2019.)
 4. Pravilnik o tjednim radnim obvezama učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi (“Narodne novine“, broj 34/2014., 40/2014., 103/2014. i 102/2019.)
 5. Pravilnik o organizaciji i provedbi produženoga boravka u osnovnoj školi (“Narodne novine“, broj 62/2019.)

Povjerenstvo u razgovoru s kandidatom utvrđuje znanja, sposobnosti i vještine,  interese i motivaciju kandidata za rad u Školi.

Svaki član Povjerenstva za svakog kandidata vrednuje rezultat razgovora (intervjua) bodovima od 0 do 10 bodova za svako područje.

Smatra se da je kandidat zadovoljio na razgovoru (intervjuu) ako je ostvario najmanje 60%  bodova od ukupnog broja bodova svih članova Povjerenstva.

* * *

POZIV NA INTERVJU U 12,30 SATI, 3. PROSINCA 2019. – ENGLESKI JEZIK – NEODREĐENO NEPUNO

Obavijest  sljedećim kandidatima da pristupe usmenom testiranju kako je navedeno:

 1. PENCIL CASE

* * *

POZIV NA TESTIRANJE

Testiranje kandidata (INTERVJU) u postupku natječaja za radno mjesto učitelj/ica Talijanskog jezika na neodređeno nepuno radno vrijeme (12 sati) koji je objavljen dana 14.11.2019. godine na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Osnovne škole Kajzerica održat će se dana 4. prosinca 2019. godine, s početkom u 10:00 sati, u Osnovnoj školi Kajzerica, Zagreb, Žarka Dolinara 9 (prijem kandidata na II. katu školeured tajništva škole od 9:30 do 9:50 minuta)

Na testiranje se pozivaju sljedeći kandidati:

 1. VIŠNJA ALTUS
 2. TINA PEJIŠA BLAŽEVIĆ
 3. PETRA GALOVIĆ
 4. DUBRAVKA GLAVOR RADOŠ
 5. DANKO GRGIĆ
 6. SOFIJA KOLOŠ
 7. MATEJA MARIĆ
 8. ANTONIJA MILKOVIĆ
 9. LARISA GRUBEŠIĆ NJARI
 10. DOROTEA SINKOVIĆ

Za kandidata koji ne pristupi vrednovanju ili ne dođe u točno naznačeno vrijeme smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj te se više neće smatrati kandidatom.

Sadržaj testiranja uključuje:

 1. Statut Osnovne škole Kajzerica
 2. Pravilnik o kriterijima za izricanje pedagoških mjera (“Narodne novine“, broj 94/2015. i 3/2017.)
 3. Pravilnik o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (“Narodne novine“, broj 112/2010., 82/2019.)
 4. Pravilnik o tjednim i radnim obvezama učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi (“Narodne novine“, broj 34/2014., 40/2014., 103/2014.
 5. Odluka o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Talijanski jezik za osnovne škole i gimnazije u Republici Hrvatskoj (“Narodne novine“, broj 7/2019.).

Povjerenstvo u razgovoru s kandidatom utvrđuje znanja, sposobnosti i vještine,  interese i motivaciju kandidata za rad u Školi.

Svaki član Povjerenstva za svakog kandidata vrednuje rezultat razgovora (intervjua) bodovima od 0 do 10 bodova za svako područje.

Smatra se da je kandidat zadovoljio na razgovoru (intervjuu) ako je ostvario najmanje 60%  bodova od ukupnog broja bodova svih članova Povjerenstva. 

* * *

POZIV NA TESTIRANJE

Testiranje kandidata (PISANJE TESTA) u postupku natječaja za radno mjesto učitelj/ica Engleskog jezika na neodređeno nepuno radno vrijeme (20 sati) koji je objavljen dana 14.11.2019. godine na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Osnovne škole Kajzerica održat će se dana 3. prosinca 2019. godine, s početkom u 9:00 sati, u Osnovnoj školi Kajzerica, Zagreb, Žarka Dolinara 9 (prijem kandidata na II. katu škole – ured tajništva škole do 8:50 sati).

Na testiranje se pozivaju sljedeći kandidati:

 1. TEA MAĐOR BOŽINOVIĆ
 2. ZSOLT DÓZSA
 3. LARISA GRUBEŠIĆ NJARI
 4. ANTONIJA MILKOVIĆ
 5. JELENA ORLOVIĆ
 6. NIKOLINA PRIŠLIĆ

Za kandidata koji ne pristupi vrednovanju ili ne dođe u točno naznačeno vrijeme smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj te se više neće smatrati kandidatom.

Sadržaj testiranja uključuje:

 1. Statut Osnovne škole Kajzerica
 2. Pravilnik o kriterijima za izricanje pedagoških mjera (“Narodne novine“, broj 94/2015. i 3/2017.)
 3. Pravilnik o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (“Narodne novine“, broj 112/2010., 82/2019.)
 4. Pravilnik o tjednim i radnim obvezama učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi (“Narodne novine“, broj 34/2014., 40/2014., 103/2014.
 5. Odluka o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Engleski jezik za osnovne škole i gimnazije u Republici Hrvatskoj (Narodne novine, broj 7/2019.).

Test sadrži 10 pitanja. Maksimalan broj bodova koje kandidat može postići na testu je 30. Uz svako pitanje iskazan je broj bodova kojim se vrednuje ispravan rezultat.

Predviđeno vrijeme za testiranje je 45 minuta. Test se piše isključivo kemijskom olovkom.

Nakon utvrđivanja identiteta kandidata Povjerenstvo će dati usmene upute i podijeliti testove kandidatima.

Po zaprimanju testa kandidat je dužan upisati ime i prezime i/ili lozinku u za to označeno mjesto na testu.

Za vrijeme testiranja nije dopušteno:

–  koristiti se bilo kakvom literaturom odnosno bilješkama;

–  koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva;

–  napuštati prostoriju u kojoj se provjera odvija bez odobrenja osobe koja provodi testiranje;

–  razgovarati s ostalim kandidatima niti na drugi način remetiti koncentraciju kandidata.

Ako kandidat postupi suprotno pravilima testiranja bit će udaljen s testiranja, a njegov rezultat Povjerenstvo neće priznati niti ocijeniti.

Nakon obavljenog testiranja Povjerenstvo utvrđuje rezultat testiranja za svakog kandidata koji je pristupio testiranju. Na razgovor s Povjerenstvom pozivaju se kandidati koji su ostvarili najmanje 60% bodova od ukupnog mogućeg broja bodova na pismenom testiranju odnosno kandidati koji su ostvarili najmanje 18 bodova.

Ako kandidat zadovolji na pisanom testiranju, poziva se na razgovor (intervju) s Povjerenstvom.

Rezultat testiranja i poziv kandidatima na razgovor (intervju) Povjerenstvo će objaviti na mrežnoj stranici Osnovne škole Kajzerica (kandidati koji su zadovoljili na pisanoj provjeri pristupit će razgovoru istoga dana u 12,00 sati po abecednom redoslijedu). Smatra se da je kandidat zadovoljio na razgovoru (intervjuu) ako je ostvario najmanje 60%  bodova od ukupnog broja bodova svih članova Povjerenstva.

* * *

POZIV NA TESTIRANJE

Testiranje kandidata (INTERVJU) u postupku natječaja za radno mjesto učitelj/ica Engleskog jezika na određeno puno radno vrijeme koji je objavljen dana 20.11.2019. godine na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Osnovne škole Kajzerica održat će se dana 3. prosinca 2019. godine, s početkom u 10,15 sati, u Osnovnoj školi Kajzerica, Zagreb, Žarka Dolinara 9 (prijem kandidata na II. katu škole – ured tajništva škole do 10 sati i 10 minuta)

Na testiranje se pozivaju sljedeći kandidati:

 1. MIHAELA MODRUŠ
 2. JELENA ORLOVIĆ

Za kandidata koji ne pristupi vrednovanju ili ne dođe u točno naznačeno vrijeme smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj te se više neće smatrati kandidatom.

Sadržaj testiranja uključuje:

 1. Statut Osnovne škole Kajzerica
 2. Pravilnik o kriterijima za izricanje pedagoških mjera (“Narodne novine“, broj 94/2015. i 3/2017.)
 3. Pravilnik o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (“Narodne novine“, broj 112/2010., 82/2019.)
 4. Pravilnik o tjednim i radnim obvezama učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi (“Narodne novine“, broj 34/2014., 40/2014., 103/2014.
 5. Odluka o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Engleski jezik za osnovne škole i gimnazije u Republici Hrvatskoj (Narodne novine, broj 7/2019.).
 6. Povjerenstvo u razgovoru s kandidatom utvrđuje znanja, sposobnosti i vještine, interese i motivaciju kandidata za rad u Školi.

Svaki član Povjerenstva za svakog kandidata vrednuje rezultat razgovora (intervjua) bodovima od 0 do 10 bodova za svako područje.

Smatra se da je kandidat zadovoljio na razgovoru (intervjuu) ako je ostvario najmanje 60%  bodova od ukupnog broja bodova svih članova Povjerenstva.

* * *

POZIV NA TESTIRANJE

Testiranje kandidata (INTERVJU) u postupku natječaja za radno mjesto učitelj/ica Matematike na određeno/neodređeno nepuno radno vrijeme koji je objavljen dana 22.10.2019. godine na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Osnovne škole Kajzerica održat će se dana 19. studenog 2019. godine, s početkom u 11,30 sati, u Osnovnoj školi Kajzerica, Zagreb, Žarka Dolinara 9 (prijem kandidata na II. katu školeured tajništva škole do 11 sati i 20 minuta)

 Na testiranje se pozivaju sljedeći kandidati:

1.BERISLAV JANDRIĆ

2. HRVOJKA VLAHOVIĆ PALANOVIĆ

Za kandidata koji ne pristupi vrednovanju ili ne dođe u točno naznačeno vrijeme smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj te se više neće smatrati kandidatom.

Sadržaj testiranja uključuje:

 1. Statut Osnovne škole Kajzerica
 2. Pravilnik o kriterijima za izricanje pedagoških mjera (“Narodne novine“, broj 94/2015. i 3/2017.)
 3. Pravilnik o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (“Narodne novine“, broj 112/2010., 82/2019.)
 4. Pravilnik o tjednim i radnim obvezama učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi (“Narodne novine“, broj 34/2014., 40/2014., 103/2014.
 5. Odluka o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Matematika za osnovne škole i gimnazije u Republici Hrvatskoj (“Narodne novine“, broj 22/2018.).

Povjerenstvo u razgovoru s kandidatom utvrđuje znanja, sposobnosti i vještine,  interese i motivaciju kandidata za rad u Školi.

Svaki član Povjerenstva za svakog kandidata vrednuje rezultat razgovora (intervjua) bodovima od 0 do 10 bodova za svako područje.

Smatra se da je kandidat zadovoljio na razgovoru (intervjuu) ako je ostvario najmanje 60%  bodova od ukupnog broja bodova svih članova Povjerenstva. 

* * *

POZIV NA INTERVJU U 12,00 SATI, 14. STUDENOGA 2019. – TEHNIČKA KULTURA – ODREĐENO

Obavijest  sljedećim kandidatima da pristupe usmenom testiranju kako je navedeno:

 1. ANA17

* * *

POZIV NA INTERVJU U 11,10 SATI, 14. STUDENOGA 2019. – MATEMATIKA – ODREĐENO

Obavijest  sljedećim kandidatima da pristupe usmenom testiranju kako je navedeno:

 1. MORE 9966

* * *

POZIV NA INTERVJU U 11,10 SATI, 14. STUDENOGA 2019. – MATEMATIKA – NEODREĐENO

Obavijest  sljedećim kandidatima da pristupe usmenom testiranju kako je navedeno:

 1. MORE 9966

* * *

POZIV NA TESTIRANJE

Testiranje kandidata (INTERVJU) u postupku natječaja za radno mjesto učitelj/ica Informatike na neodređeno puno radno vrijeme koji je objavljen dana 22.10.2019. godine na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Osnovne škole Kajzerica održat će se dana 14. studenog 2019. godine, s početkom u 13,30 sati, u Osnovnoj školi Kajzerica, Zagreb, Žarka Dolinara 9 (prijem kandidata na II. katu školeured tajništva škole do13 sati i 20 minuta)

 Na testiranje se pozivaju sljedeći kandidati:

 1. IVANA TOMAŠEVIĆ
 2. TAJANA PAVIĆ
 3. ANA MATEKOVIĆ
 4. BRANKA LATAS VRANJEŠ

Za kandidata koji ne pristupi vrednovanju ili ne dođe u točno naznačeno vrijeme smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj te se više neće smatrati kandidatom.

Sadržaj testiranja uključuje:

 1. Statut Osnovne škole Kajzerica
 2. Pravilnik o kriterijima za izricanje pedagoških mjera (“Narodne novine“, broj 94/2015. i 3/2017.)
 3. Pravilnik o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (“Narodne novine“, broj 112/2010., 82/2019.)
 4. Pravilnik o tjednim i radnim obvezama učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi (“Narodne novine“, broj 34/2014., 40/2014., 103/2014.
 5. Odluka o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Informatika za osnovne škole i gimnazije u Republici Hrvatskoj (“Narodne novine“, broj 22/2018.).

Povjerenstvo u razgovoru s kandidatom utvrđuje znanja, sposobnosti i vještine,  interese i motivaciju kandidata za rad u Školi.

Svaki član Povjerenstva za svakog kandidata vrednuje rezultat razgovora (intervjua) bodovima od 0 do 10 bodova za svako područje.

Smatra se da je kandidat zadovoljio na razgovoru (intervjuu) ako je ostvario najmanje 60%  bodova od ukupnog broja bodova svih članova Povjerenstva. 

* * *

POZIV NA TESTIRANJE

Testiranje kandidata (pisanje testa) u postupku natječaja za radno mjesto učitelj/ica Tehničke kulture na određeno puno radno vrijeme koji je objavljen dana 22.10.2019. godine na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Osnovne škole Kajzerica održat će se dana 14. studenog 2019. godine, s početkom u 9,30 sati, u Osnovnoj školi Kajzerica, Zagreb, Žarka Dolinara 9 (prijem kandidata na II. katu školeured tajništva škole do 9 sati i 20 minuta)

 

 • 9 sati i 20 minuta – Dolazak i utvrđivanje identiteta i popis kanidata/kinja
 • 9,30 sati – Pisana provjera (testiranje).

 

Na testiranje se pozivaju sljedeći kandidati:

 1. SNJEŽANA ČUKMAN
 2. VANJA VUJNOVIĆ

Za kandidata koji ne pristupi vrednovanju ili ne dođe u točno naznačeno vrijeme smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj te se više neće smatrati kandidatom.

Sadržaj testiranja uključuje:

 1. Statut Osnovne škole Kajzerica
 2. Pravilnik o kriterijima za izricanje pedagoških mjera (“Narodne novine“, broj 94/2015. i 3/2017.)
 3. Pravilnik o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (“Narodne novine“, broj 112/2010., 82/2019.)
 4. Pravilnik o tjednim i radnim obvezama učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi (“Narodne novine“, broj 34/2014., 40/2014., 103/2014.
 5. Odluka o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Tehničke kulture za osnovne škole u Republici Hrvatskoj (Narodne novine, broj 7/2019.).

Test sadrži 10 pitanja. Maksimalan broj bodova koje kandidat može postići na testu je 30. Uz svako pitanje iskazan je broj bodova kojim se vrednuje ispravan rezultat.

Predviđeno vrijeme za testiranje je 45 minuta. Test se piše isključivo kemijskom olovkom.

Nakon utvrđivanja identiteta kandidata Povjerenstvo će dati usmene upute i podijeliti testove kandidatima.

Po zaprimanju testa kandidat je dužan upisati ime i prezime i/ili lozinku u za to označeno mjesto na testu.

 

Za vrijeme testiranja nije dopušteno:

–  koristiti se bilo kakvom literaturom odnosno bilješkama;

–  koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva;

–  napuštati prostoriju u kojoj se provjera odvija bez odobrenja osobe koja 

   provodi testiranje;

–  razgovarati s ostalim kandidatima niti na drugi način remetiti koncentraciju

   kandidata.

Ukoliko kandidat postupi suprotno pravilima testiranja bit će udaljen s testiranja, a njegov rezultat Povjerenstvo neće priznati niti ocijeniti.

Nakon obavljenog testiranja Povjerenstvo utvrđuje rezultat testiranja za svakog kandidata koji je pristupio testiranju. Na razgovor s Povjerenstvom pozivaju se kandidati koji su ostvarili najmanje 60% bodova od ukupnog mogućeg broja bodova na pismenom testiranju odnosno kandidati koji su ostvarili najmanje 18 bodova.

Ukoliko kandidat zadovolji na pisanom testiranju poziva se na razgovor (intervju) s Povjerenstvom.

Rezultat testiranja i poziv kandidatima na razgovor (intervju) Povjerenstvo će objaviti na mrežnoj stranici Osnovne škole Kajzerica (kandidati koji su zadovoljili na pisanoj provjeri pristupit će razgovoru istoga dana u 12,00 sati po abecednom redoslijedu).

* * *

POZIV NA TESTIRANJE

Testiranje kandidata (INTERVJU) u postupku natječaja za radno mjesto učitelj/ica Engleskog jezika na određeno nepuno radno vrijeme koji je objavljen dana 22.10.2019. godine na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Osnovne škole Kajzerica održat će se dana 14. studenog 2019. godine, s početkom u 10,30 sati, u Osnovnoj školi Kajzerica, Zagreb, Žarka Dolinara 9 (prijem kandidata na II. katu školeured tajništva škole do 10 sati i 20 minuta)

 Na testiranje se pozivaju sljedeći kandidati:

 1. TEA MAĐOR BOŽINOVIĆ

Za kandidata koji ne pristupi vrednovanju ili ne dođe u točno naznačeno vrijeme smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj te se više neće smatrati kandidatom.

Sadržaj testiranja uključuje:

 1. Statut Osnovne škole Kajzerica
 2. Pravilnik o kriterijima za izricanje pedagoških mjera (“Narodne novine“, broj 94/2015. i 3/2017.)
 3. Pravilnik o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (“Narodne novine“, broj 112/2010., 82/2019.)
 4. Pravilnik o tjednim i radnim obvezama učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi (“Narodne novine“, broj 34/2014., 40/2014., 103/2014.
 5. Odluka o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Engleski jezik za osnovne škole i gimnazije u Republici Hrvatskoj (Narodne novine, broj 7/2019.).

Povjerenstvo u razgovoru s kandidatom utvrđuje znanja, sposobnosti i vještine,  interese i motivaciju kandidata za rad u Školi.

Svaki član Povjerenstva za svakog kandidata vrednuje rezultat razgovora (intervjua) bodovima od 0 do 10 bodova za svako područje.

Smatra se da je kandidat zadovoljio na razgovoru (intervjuu) ako je ostvario najmanje 60%  bodova od ukupnog broja bodova svih članova Povjerenstva. 

* * *

POZIV NA TESTIRANJE

Testiranje kandidata (pisanje testa) u postupku natječaja za radno mjesto učitelj/ica Matematike na određeno nepuno radno vrijeme koji je objavljen dana 22.10.2019. godine na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Osnovne škole Kajzerica održat će se dana 14. studenog 2019. godine, s početkom u 8,30 sati, u Osnovnoj školi Kajzerica, Zagreb, Žarka Dolinara 9 (prijem kandidata na II. katu školeured tajništva škole do 8 sati i 20 minuta)

 •  8 sati i 20 minuta – Dolazak i utvrđivanje identiteta i popis kanidata/kinja
 • 8,30 sati – Pisana provjera (testiranje).

Na testiranje se pozivaju sljedeći kandidati:

 1. SANJA FRIGANOVIĆ
 2. LUCIJA BREKALO

Za kandidata koji ne pristupi vrednovanju ili ne dođe u točno naznačeno vrijeme smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj te se više neće smatrati kandidatom.

Sadržaj testiranja uključuje:

 1. Statut Osnovne škole Kajzerica
 2. Pravilnik o kriterijima za izricanje pedagoških mjera (“Narodne novine“, broj 94/2015. i 3/2017.)
 3. Pravilnik o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (“Narodne novine“, broj 112/2010., 82/2019.)
 4. Pravilnik o tjednim i radnim obvezama učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi (“Narodne novine“, broj 34/2014., 40/2014., 103/2014.
 5. Odluka o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Matematika za osnovne škole i gimnazije u Republici Hrvatskoj (Narodne novine, broj 7/2019.).

Test sadrži 10 pitanja. Maksimalan broj bodova koje kandidat može postići na testu je 30. Uz svako pitanje iskazan je broj bodova kojim se vrednuje ispravan rezultat.

Predviđeno vrijeme za testiranje je 45 minuta. Test se piše isključivo kemijskom olovkom.

Nakon utvrđivanja identiteta kandidata Povjerenstvo će dati usmene upute i podijeliti testove kandidatima.

Po zaprimanju testa kandidat je dužan upisati ime i prezime i/ili zaporku u za to označeno mjesto na testu.

Za vrijeme testiranja nije dopušteno:

–  koristiti se bilo kakvom literaturom odnosno bilješkama;

–  koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva;

–  napuštati prostoriju u kojoj se provjera odvija bez odobrenja osobe koja 

   provodi testiranje;

–  razgovarati s ostalim kandidatima niti na drugi način remetiti koncentraciju

   kandidata.

Ako kandidat postupi suprotno pravilima testiranja bit će udaljen s testiranja, a njegov rezultat Povjerenstvo neće priznati niti ocijeniti.

Nakon obavljenog testiranja Povjerenstvo utvrđuje rezultat testiranja za svakog kandidata koji je pristupio testiranju. Na razgovor s Povjerenstvom pozivaju se kandidati koji su ostvarili najmanje 60% bodova od ukupnog mogućeg broja bodova na pismenom testiranju odnosno kandidati koji su ostvarili najmanje 18 bodova.

Ako kandidat zadovolji na pisanom testiranju poziva se na razgovor (intervju) s Povjerenstvom.

Rezultat testiranja i poziv kandidatima na razgovor (intervju) Povjerenstvo će objaviti na mrežnoj stranici Osnovne škole Kajzerica (kandidati koji su zadovoljili na pisanoj provjeri pristupit će razgovoru istoga dana u 11,30 sati po abecednom redoslijedu).

* * *

POZIV NA TESTIRANJE

Testiranje kandidata (pisanje testa) u postupku natječaja za radno mjesto učitelj/ica Matematike na neodređeno nepuno radno vrijeme koji je objavljen dana 22.10.2019. godine na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Osnovne škole Kajzerica održat će se dana 14. studenog 2019. godine, s početkom u 8,30 sati, u Osnovnoj školi Kajzerica, Zagreb, Žarka Dolinara 9 (prijem kandidata na II. katu školeured tajništva škole do 8 sati i 20 minuta)

 • 8 sati i 20 minuta – Dolazak i utvrđivanje identiteta i popis kanidata/kinja
 • 8,30 sati – Pisana provjera (testiranje).

Na testiranje se pozivaju sljedeći kandidati:

 1. LUCIJA BREKALO.

Za kandidata koji ne pristupi vrednovanju ili ne dođe u točno naznačeno vrijeme smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj te se više neće smatrati kandidatom.

Sadržaj testiranja uključuje:

 1. Statut Osnovne škole Kajzerica
 2. Pravilnik o kriterijima za izricanje pedagoških mjera (“Narodne novine“, broj 94/2015. i 3/2017.)
 3. Pravilnik o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (“Narodne novine“, broj 112/2010., 82/2019.)
 4. Pravilnik o tjednim i radnim obvezama učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi (“Narodne novine“, broj 34/2014., 40/2014., 103/2014.
 5. Odluka o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Matematika za osnovne škole i gimnazije u Republici Hrvatskoj (Narodne novine, broj 7/2019.).

Test sadrži 10 pitanja. Maksimalan broj bodova koje kandidat može postići na testu je 30. Uz svako pitanje iskazan je broj bodova kojim se vrednuje ispravan rezultat.

Predviđeno vrijeme za testiranje je 45 minuta. Test se piše isključivo kemijskom olovkom.

Nakon utvrđivanja identiteta kandidata Povjerenstvo će dati usmene upute i podijeliti testove kandidatima.

Po zaprimanju testa kandidat je dužan upisati ime i prezime i/ili zaporku u za to označeno mjesto na testu.

Za vrijeme testiranja nije dopušteno:

–  koristiti se bilo kakvom literaturom odnosno bilješkama;

–  koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva;

–  napuštati prostoriju u kojoj se provjera odvija bez odobrenja osobe koja 

   provodi testiranje;

–  razgovarati s ostalim kandidatima niti na drugi način remetiti koncentraciju

   kandidata.

Ako kandidat postupi suprotno pravilima testiranja bit će udaljen s testiranja, a njegov rezultat Povjerenstvo neće priznati niti ocijeniti.

Nakon obavljenog testiranja Povjerenstvo utvrđuje rezultat testiranja za svakog kandidata koji je pristupio testiranju. Na razgovor s Povjerenstvom pozivaju se kandidati koji su ostvarili najmanje 60% bodova od ukupnog mogućeg broja bodova na pismenom testiranju odnosno kandidati koji su ostvarili najmanje 18 bodova.

Ako kandidat zadovolji na pisanom testiranju poziva se na razgovor (intervju) s Povjerenstvom.

Rezultat testiranja i poziv kandidatima na razgovor (intervju) Povjerenstvo će objaviti na mrežnoj stranici Osnovne škole Kajzerica (kandidati koji su zadovoljili na pisanoj provjeri pristupit će razgovoru istoga dana u 11,30 sati po abecednom redoslijedu).

* * *

POZIV NA INTERVJU U 11,30 SATI, 31. LISTOPADA 2019. – PRODUŽENI BORAVAK – NEODREĐENO

Obavijest  sljedećim kandidatima da pristupe usmenom testiranju kako je navedeno:

 1. SUNCE 9
 2. ČOKOLADA.

* * *                

POZIV NA TESTIRANJE

Testiranje kandidata (pisanje testa) u postupku natječaja za radno mjesto učitelj/ica razredne nastave u programu produženog boravka na neodređeno puno radno vrijeme koji je objavljen dana 11.10.2019. godine na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Osnovne škole Kajzerica održat će se dana 31. listopada 2019. godine, s početkom u 8,30 sati, u Osnovnoj školi Kajzerica, Zagreb, Žarka Dolinara 9 (prijem kandidata na II. katu školeured tajništva škole do 8 sati i 10 minuta)

 •  8 sati i 10 minuta – Dolazak i utvrđivanje identiteta i popis kanidata/kinja
 • 8,30 sati – Pisana provjera (testiranje).

Na testiranje se pozivaju sljedeći kandidati:

 1. NIKOLINA DUNDOVIĆ
 2. KRISTIJAN KOVAČ
 3. MIRELA JEMBREK
 4. TATJANA ČURIN
 5. IVA GLUHAK
 6. TEA MIKŠEC
 7. KRISTINA KOREN
 8. MARIJA KLASNIĆ
 9. HELENA KOMIN
 10. MARTINA KUBIV
 11. MATEA NAĐ
 12. JELENA ABIČIĆ
 13. MIRNA SVOBODA

 

 • Za kandidata koji ne pristupi vrednovanju ili ne dođe u točno naznačeno vrijeme smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj te se više neće smatrati kandidatom.

Sadržaj testiranja uključuje:

 1. Statut Osnovne škole Kajzerica
 2. Pravilnik o kriterijima za izricanje pedagoških mjera (“Narodne novine“, broj 94/2015. i 3/2017.)
 3. Pravilnik o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (“Narodne novine“, broj 112/2010., 82/2019.)
 4. Pravilnik o tjednim i radnim obvezama učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi (“Narodne novine“, broj 34/2014., 40/2014., 103/2014.)
 5. Pravilnik o organizaciji i provedbi produženoga boravka u osnovnoj školi (“Narodne novine“, broj 62/2019.)

Test sadrži 10 pitanja. Maksimalni broj bodova koji kandidat može postići na testu je 30. Uz svako pitanje iskazan je broj bodova kojim se vrednuje ispravan rezultat.

Predviđeno vrijeme za testiranje je 45 minuta. Test se piše isključivo kemijskom olovkom.

Nakon utvrđivanja identiteta kandidata Povjerenstvo će dati usmene upute i podijeliti testove kandidatima.

Po zaprimanju testa kandidat je dužan upisati ime i prezime i/ili lozinku u za to označeno mjesto na testu.

Za vrijeme testiranja nije dopušteno:

–  koristiti se bilo kakvom literaturom odnosno bilješkama;

–  koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva;

–  napuštati prostoriju u kojoj se provjera odvija bez odobrenja osobe koja 

   provodi testiranje;

–  razgovarati s ostalim kandidatima niti na drugi način remetiti koncentraciju kandidata.

Ako kandidat postupi suprotno pravilima testiranja bit će udaljen s testiranja, a njegov rezultat Povjerenstvo neće priznati niti ocijeniti.

Nakon obavljenog testiranja Povjerenstvo utvrđuje rezultat testiranja za svakog kandidata koji je pristupio testiranju. Na razgovor s Povjerenstvom pozivaju se kandidati koji su ostvarili najmanje 60% bodova od ukupnog mogućeg broja bodova na pismenom testiranju, odnosno kandidati koji su ostvarili najmanje 18 bodova.

Ako kandidat zadovolji na pisanom testiranju poziva se na razgovor (intervju) s Povjerenstvom.

Rezultat testiranja i poziv kandidatima na razgovor (intervju) Povjerenstvo će objaviti na mrežnoj stranici Osnovne škole Kajzerica (kandidati koji su zadovoljili na pisanoj provjeri pristupit će razgovoru istoga dana u 11,30 sati po abecednom redoslijedu).