Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/oskajzer/arhiva.oskajzerica.hr/wp-content/plugins/count-per-day/counter-core.php on line 1517

Deprecated: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; countdown_clock has a deprecated constructor in /home/oskajzer/arhiva.oskajzerica.hr/wp-content/plugins/countdown-clock/countdown-clock.php on line 34

Deprecated: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; WP_Categories_to_Tags has a deprecated constructor in /home/oskajzer/arhiva.oskajzerica.hr/wp-content/plugins/wpcat2tag-importer/wpcat2tag-importer.php on line 31

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/oskajzer/arhiva.oskajzerica.hr/wp-content/plugins/jetpack/modules/shortcodes.php on line 94

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/oskajzer/arhiva.oskajzerica.hr/wp-content/plugins/jetpack/modules/shortcodes.php on line 122

Deprecated: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; SMTheme has a deprecated constructor in /home/oskajzer/arhiva.oskajzerica.hr/wp-content/themes/forchildren/inc/library.php on line 2
oskajzerica

10. Zakoni i podzakonski propisi

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi  („Narodne novine“ 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14)

Zakon o udžbenicima za osnovnu i srednju školu („Narodne novine“ 27/10, 57/11, 101/13)

Zakon o ustanovama („Narodne novine“ 76/93, 29/97, 47/99, 35/08)

Zakon o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ 25/13, 85/15)

Zakon o tajnosti podataka („Narodne novine“, br. 79/07 i 86/12)

Zakon o zaštiti tajnosti podataka („Narodne novine“, br. 1089/96)

Zakon o zaštiti osobnih podataka („Narodne novine“, br. 106/12 – pročišćeni tekst)

Zakon o općem upravnom postupku („Narodne novine“, br. 47/09)

Zakon o upravnim sporovima („Narodne novine“, br. 20/10 i 143/12)

Kriteriji za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije („Narodne novine“ 12/14, 15/14)

Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama („Narodne novine“ 141/12, 141/12, 150/13, 153/13, 128/17)

Pravilnik o djelokrugu rada tajnika te administrativno-tehničkim i pomoćnim poslovima koji se obavljaju u srednjoškolskoj ustanovi („Narodne novine“ 2/11)

PRAVILNIK o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ 82/2019)

Pravilnik o osnovnoškolskom odgoju i obrazovanju darovitih učenika („Narodne novine“ 34/91)

Pravilnik o osnovnoškolskom i srednjoškolskom odgoju i obrazovanju učenika s teškoćama u razvoju („Narodne novine“ 24/15)

Pravilnik o kriterijima za izricanje pedagoških mjera („Narodne novine“ 94/15)

Pravilnik o načinu postupanja odgojno-obrazovnih radnika školskih ustanova u poduzimanju mjera zaštite prava učenika te prijave svakog kršenja tih prava nadležnim tijelima („Narodne novine“ 132/13)

Pravilnik o postupku utvrđivanja psihofizičkog stanja djeteta, učenika te sastavu stručnih povjerenstava („Narodne novine“ 67/14)

Pravilnik o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole („Narodne novine“ 67/14, 81/15)

Pravilnik o polaganju stručnog ispita učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu i nastavnika u srednjem školstvu („Narodne novine“ 88/03)

Pravilnik o napredovanju učitelja i nastavnika u osnovnom i srednjem školstvu („Narodne novine“ 89/95, 148/99, 20/05)

Udžbenički standard („Narodne novine“ 65/13)

Protokol o postupanju u slučaju zanemarivanja djece

Protokol o postupanju u slučaju nasilja među djecom i mladima

Protokol o postupanju u slučaju seksualnog nasilja

Nacionalni akcijski plan za zelenu javnu nabavu

USTANOVE VEZANE UZ ODGOJ I OBRAZOVANJE

logo-mzos

150px-Coat_of_arms_of_Zagreb.svg

azoo

portal-logo-450

 DRŽAVNI DOKUMENTI

nastavni-plan-i-program-za-osnovnu-skolu

Nacionalni-okvirni-kurikulum

Strategija-obrazovanja-znanosti-i-tehnologije

REFORMA ODGOJA I OBRAZOVANJA

kurik

55f91e4c0d5c0