4. Učiteljsko vijeće

RAZREDNA NASTAVA

1. a Jasminka Viher
1. b Martina Horvat
1. c Vanessa Golubić
1. d Sandra Bašić

********

2. a Ines Smolčić
2. b Suzana Santini
2. c Silvana Češljar Češković
2. d Daniela Cerjan

********

3. a Gabrijela Zagoršćak Peroković
3. b Marina Hranilović Hadžić
3. c Lidija Žugčić
3. d Iva Palijaš

********

4.a Silvija Jurković
4. b Romana Piskač
4. c Ines Sakač
4. d Martina Vuletić

********

PRODUŽENI BORAVAK

Anne- Marie Popović
Ivana Miloloža
Lucija Smolković
Ivana Vlatković
Matilda Verkić
Helena Komin
Tihomir Dragić
Jasna Kutrovac

PREDMETNA NASTAVA

HRVATSKI JEZIK

Andrea Bosanac
Matea Balen-Šimić
Ana Dabić
Stanka Svetličić (zamjena Anamarija Blažanin)

LIKOVNA KULTURA

Maja Martinović

GLAZBENA KULTURA

Robert Šepec
Ljiljana Labazan

ENGLESKI JEZIK

Danijela Lokmer
Tea Barić-Zečević
Tea Mađor-Božinović
Ena Šarić
Helena Horžić

MATEMATIKA

Vesna Draženović Žitko
Elma Đaferović
Hrvojka Vlahović Palanović

TJELESNA I ZDRAVSTVENA KULTURA

Mario Bošković
Eva Pešić

PRIRODA

Sunčana Mumelaš
Iva Juršić Uravić

 BIOLOGIJA

Sunčana Mumelaš

KEMIJA

Iva Juršić-Uravić

FIZIKA

Nino Mandl

POVIJEST

Darko Benčić
Karlo Babuder

GEOGRAFIJA

Tomislav Hamer
Luka Šplajt

TEHNIČKA KULTURA

Snježana Čukman Jagodić

VJERONAUK

Ana Milas
Josipa Raos
Darija Vlahović
Tomislav Galović

INFORMATIKA

Ana Mateković

NJEMAČKI JEZIK

Lidija Flegar Jukić

TALIJANSKI JEZIK

Dorotea Sinković

VIKENDOM U SPORTSKE DVORANE

Eva Pešić