8. Produženi boravak

logo škole - web (rgb)

Produženi je boravak oblik odgojno-obrazovnog rada namijenjen učenicima prvoga, drugoga i trećega razreda osnovne škole. Organizira se neposredno nakon redovne nastave, u trajanju od pet sunčanih sati, odnosno od 12 do 17 sati.

U produženom se boravku izmjenjuju odmor, vrijeme za učenje, vježbanje i ponavljanje te organizirano vrijeme, a učenicima koji pohađaju produženi boravak, osigurana su tri obroka: doručak, ručak i užina.

20160909_101326

Pedagoška i metodička koncepcija rada u produženom boravku, kao i u nastavi, zasniva se na zadovoljavanju potreba učenika i konkretnim pedagoškim utjecajem na njih.

Nastavne metode prilagođene su specifičnom radu u produženom boravku uvažavajući potrebu za slobodnim vremenom učenika, organiziranim vremenom koje ustrojava učiteljica i samostalnim učenjem učenika uz nadzor i metodičku intervenciju učiteljica po potrebi.

Rad je u produženom boravku drugačiji od rada u redovitoj nastavi, ali je usklađen s nastavnim sadržajima koje je učiteljica, koja radi u nastavi, realizirala ujutro. Učiteljica zaposlena u produženom boravku s učenicima, osim ponavljanja i uvježbavanja nastavnih sadržaja koje su učenici ujutro usvajali na nastavi te pisanja domaće zadaće, osmišljava i načine kreativnog provođenja preostaloga vremena kroz učenje i igru.

To postiže kroz sljedeća područja:

jezično-komunikacijsko
matematičko-logičko, znanstveno-tehnološko
socijalizaciju, odnos prema sebi, zdravlju, okolini i radnim obvezama
kulturno-umjetničko
igre, sport i rekreaciju.

Happy kid exploring nature with magnifying glass

Happy kid exploring nature with magnifying glass

Prilikom osmišljavanja načina kreativnog provođenja vremena, učiteljica-voditeljica produženoga boravka, vodi brigu o željama, potrebama i sklonostima učenika. Od ove školske godine, u svaki razred produženoga boravka, uvodimo cjelogodišnji projekt koji ima za cilj potaknuti djecu na istraživački rad vezan uz središnju temu pod mentorstvom učiteljice. Učenici će o temama promišljati, istraživati, likovno se i literarno izražavati, dramatizirati, modelirati, razgovarati i izmjenjivati iskustva itd.

PROJEKT U PB-u: Zanimanja ljudi

PROJEKT U PB-u: Četiri godišnja doba

PROJEKT U PB-u: Bonton

PROJEKT U PB-u: Vode (mora i rijeke)

PROJEKT U PB-u: Braća Grimm

PROJEKT U PB-u: Promet

Cilj je rada svake učiteljice-voditeljice produženoga boravka, naučiti učenike kako učiti te prilagodbom nastavnih metoda kod učenika razvijati samopoštovanje, samopouzdanje, odgovornost za svoj rad i svoje postupke, povjerenje u druge učenike, znatiželju, samovrjednovanje, zdrav moral, osjećaj uspješnosti, snalažljivost, okretnost, pravo na pogrešku i prihvaćanje pogrešaka kod sebe i drugih. U produženom boravku povezuju se igra, učenje i rad.

kids-playing

Učenici u boravku mogu više pratiti vlastiti ritam zbog fleksibilnosti rada u dnevnom rasporedu.

Kroz individualne razgovore s učiteljicom iz produženog boravka, roditelji saznaju kakvo je dijete bilo u školi, kako usvaja nastavni sadržaj prilikom uvježbavanja, koliko je spremno pomoći i kako prihvaća pomoć u skupnom radu, kako reagira na umor, kako se ponaša u blagovaonici, koliko sudjeluje u održavanju urednosti učionice i sl. Sve su to vrlo važni pokazatelji u razvoju djeteta. Roditeljima i učiteljicama važno je suradnički komunicirati za dobrobit svakog učenika uključenog u rad produženog boravka.

Produženi boravak vremenski je ustrojen ovako:

12:00 – 12:30 – ručak
12:30 – 13:00 – slobodno vrijeme
13:00 – 14:00 – organizirano vrijeme
14:00 – 15:00 – učenje
15:00 – 15:15 – užina
15:15 – 16:00 – učenje
16:00 – 17:00 – dežurstvo

Dužnost je i obveza svakog roditelja na vrijeme doći po svoje dijete, a najkasnije do 17 sati do kada traje dežurstvo u produženome boravku. Odlazak djeteta kući iz produženog boravka prije 16 sati nije moguć. Molimo roditelje da pravodobno pisano najave učiteljici u produženom boravku izlazak djeteta iz produženog boravka ukoliko zbog opravdanih razloga odlazi iz škole prije uobičajenog vremena. Važno je iz sigurnosnih razloga navesti u obavijesti kada će i na koji način ili s kim učenik napustiti prostor škole.

exclamation-mark

Izmjenama igre, učenja, odmora, vježbanja i razgibavanja, šetnje, pjevanja, ponavljanja, crtanja, razgovora želimo stvoriti osjećaj zadovoljstva kod svih učenika u odgojno-obrazovnom procesu, odnosno sretno dijete koje će voljeti školu.

boy-showing-ok-sign-8034675