5. Stručne suradnice

Pedagoginja: Mirela Sučević, prof.

Mirela 1

Učenje je proces koji počinje rođenjem i ne završava svjedodžbama i diplomama, već traje tijekom cijelog života. Djecu učimo raznim znanjima, vještinama i stavovima. Meni je posebno važno učiti djecu BITI i BITI ZA DRUGOGA.

Od najranije sam dobi osjećala poziv za odgajanjem djece i potrebu za likovnim i kreativnim izražavanjem te sam oduvijek željela biti „teta u vrtiću“ ili učiteljica. Završila sam srednju pedagošku školu Pedagoški obrazovni centar Bogdan Ogrizović. Kad sam otkrila područje odgoja, shvatila sam da je moja misija odgoj za vrijednosti te me put odveo na Filozofski fakultet na Odsjek za pedagogiju.

Mirela-1

Radila sam u OŠ Lučko, kratko i u DV Hrvatski Leskovac, OŠ Augusta Cesarca, a sada radim u OŠ Kajzerica. U međuvremenu sam se stručno usavršavala i završila Medijaciju – nenasilno rješavanje sukoba, Cap – program i Čitanje i pisanje za kritičko mišljenje te napredovala u zvanje stručne suradnice savjetnice. Sudjelovala sam u pripremanju Priručnika za učitelje u osnovnim školama- Zdravstveni odgoj.

Mirela 3

Od 2015. godine, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu imenovao me je vanjskom suradnicom na kolegiju Teorije i metodike nastave koji vodi dr. sc. Ante Kolak, docent na katedri za didaktiku. Mentor sam studentima pedagogije Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Održala sam niz predavanja i radionica za učitelje i vjeroučitelje te stručne suradnike.

Najomiljenije su područje moga rada pedagoške radionice socijalnih vještina koje provodim s učenicima od 1. do 8. razreda s ciljem odgoja za vrijednosti. To su radionice Mala škola životnih vještina, Budimo prijatelji i projekt Odgoj u solidarnosti – volonteri u suradnji s udrugom Zdenac. Područje, koje me još jako zanima, daroviti su učenici kojima se bavim u novije vrijeme. Posebno mi je drago surađivati s roditeljima jer roditeljstvo smatram najuzvišenijim pozivom. Želim pomoći svim roditeljima u odgoju njihove djece s porukom: Nemojmo se bojati biti roditelji. To nam je izvorna zadaća. Usmjeravati djecu, voditi ih, zrcaliti i štititi kako bi postali odgovorni odrasli ljudi spremni za život.

Misija je moga poziva vratiti djeci njihovo djetinjstvo i odgajati ih u skladu s vrijednostima nenasilne komunikacije, međusobnog prihvaćanja uz uvažavanje različitosti, poštivanja, solidarnosti, duhovnih vrijednosti s ciljem stvaranja suosjećajnog svijeta. Svijet možemo promijeniti ako promijenimo sebe, a mijenjanje sebe započinje mijenjanjem jezika i načina komunikacije.

Ono što želim u životu je suosjećanje, strujanje između mene i drugih utemeljeno na uzajamnom davanju od srca.“

Marshall Rosenberg

Mirela 5

Logopedinja: mr. sc. Daniela Abramović

Na razmišljanje o mojemu budućemu zanimanju potaknula me djevojčica iz susjedstva koja je imala poteškoće u govoru. Izazov mi je bio s njom ostvariti komunikaciju, iako tada nije ništa govorila. Kasnije sam saznala da je moja susjeda imala višestruke poteškoće u razvoju.

 L1

Nakon završene gimnazije u Trogiru moj se san o budućem zanimanju i ostvario. Godine 1995. sam upisala tadašnji Fakultet za defektologiju, a 1999. stekla sam zvanje profesor defektolog logoped. Tijekom studiranja volontirala sam u mnogim Centrima u koja su dolazila djeca s različitim poteškoćama. Nakon završenog dodiplomskog studija upisala sam postdiplomski studij i 2005. godine stekla zvanje magistre znanosti smjera logopedije.

Oduvijek sam osjećala potrebu za stalnim usavršavanjem te nakon započetog pripravničkog staža u OŠ Nad lipom ubrzo dobila posao stručnog suradnika defektolga logopeda u OŠ Grabrik u Karlovcu. Taj je posao za mene bio veliki izazov i poticaj za daljne napredovanje. Tada sam uvidjela stvarne potrebe djece koja su integrirana u redovni sustav kao i poteškoće s kojima se učitelji susreću u redovnim školama.

Do sada sam održala mnoga stručna predavanja za učitelje diljem Republike Hrvatske kako bih im pomogla u radu s djecom s teškoćama. Uvidjevši potrebe na terenu, odlučila sam napisati Priručnike za rad s učenicima s posebnim potrebama integriranim u razrednu i predmetnu nastavu.

Autorica sam vježebenica za usvajanje pravilnog izgovora glasova te priručnika za roditelje, odgajatelje i učitelje koji se u radu susreću s takvom vrstom poteškoća i vježbenice Razumijem što čitam koja je namijenjena učenicima prvoga i drugoga razreda koji imaju poteškoće s početnim čitanjem i pisanjem te razumijevanjem.

201408020910580.pocetnica1   201408020916190.pocetnica2  t_99012

Godine 2007. zaposlila sam se u Zagrebu kao stručni suradnik logoped i to najprije u OŠ Ivo Andrić, a zatim u OŠ Brezovica.

Članica sam Povjerenstva za utvrđivanje psihofizičkog stanja djeteta za upis u prvi razred, Povjerenstva ureda za utvrđivanje psihofizičkog stanja djeteta i Drugostupanjskog Povjerensta pri MZO –u.

Tijekom svog rada u OŠ Brezovica primjećujem da učenici, s kojima sam radila, osim što imaju poteškoće u učenju, imaju još jedan veliki problem, a to je nedostatak kvalitetnih udžbenika koji su prilagođeni njihovim poteškoćama. Suautorica sam Priručnika za učitelje te Početnice i radne bilježnice za učenike koji se školuju po redovnom programu uz prilagodbu sadržaja.

Rad u novoj Osnovnoj školi Kajzerica za mene predstavlja jedan veliki izazov te mi pruža mogućnost za napredovanje. Ono što me osobito veseli jest da svoja znanja mogu podijeliti sa svojim kolegama, a učenicima s poteškoćama omogućiti uspješnost u radu.

L2     L3

Školska knjižničarka: Vesna Bobinski, dipl. bibliotekarka

knjižnica 1

Pri izboru zanimanja niti u jednom trenutku nisam dvojila što želim biti kad odrastem: učiteljica ili knjižničarka. Moj me profesionalni put doveo do ostvarenja dječjih želja i omogućio mi radost druženja, poučavanja i praćenja odrastanja mojih malih i velikih đaka.

Nakon završene srednje pedagoške škole i pedagoške akademije započeo je moj dugogodišnji odgojno-obrazovni rad učiteljice razredne nastave. Najveći sam dio, 24 godine, provela u Osnovnoj školi Silvija Strahimira Kranjčevića u Zagrebu. Poticajno okružje i suradnja s kolegama omogućili su razvoj mnogih interesa.

image-d38041f5cfd8f198a6a946c5d9a698b2239d025b82598a82c9b573e076a6354e-V

Permanentno stručno usavršavanje nisam doživljavala kao obvezu, već kao privilegiju kojom mogu nadopuniti znanje i poboljšati rad. Stjecanjem iskustva postala sam jedna od organizatorica i voditeljica stručnih skupova i to kao voditeljica Županijskog stručnog vijeća Grada Zagreba za razrednu nastavu. Održala sam mnoga predavanja o poticanju suradnje svih čimbenika odgojno-obrazovnog sustava, o vođenju i upravljanju razrednim odjelom, o razrednoj disciplini, o potrebi permanentnog praćenja promjena u važećim zakonskim aktima i o mnogim drugim aktualnim temama.

Na Učiteljskom fakultetu u Zagrebu završila sam stručni dodiplomski studij razredne nastave s pojačanim programom iz nastavnog predmeta Hrvatski jezik.

Tijekom rada sudjelovala sam u mnogim aktivnostima kojima su učitelji pozivani na pružanje doprinosa u stvaranju kvalitetnijega obrazovnog sustava. Tako sam sudjelovala i u stvaranju Nastavnog plana i programa za osnovnu školu te u izradi ispitnih zadataka za vanjsko vrednovanje učenika četvrtih razreda osnovne škole u organizaciji Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje.

Agencija za odgoj i obrazovanje unaprijedila me u više položajno zvanje učiteljice mentorice 2005. godine, a u zvanje učiteljice savjetnice 2011. godine.

Izuzetno se ponosim dobivenom časnom učiteljskom Nagradom „Ivan Filipović“ 2011. godine za koju su me predložili kolege učitelji Osnovne škole Silvija Strahimira Kranjčevića i roditelji moga tadašnjeg 4.a razreda.

img-20160829-wa0000

Suradnica sam Učiteljskog fakulteta u Zagrebu u ulozi voditeljice vježbi iz Metodike hrvatskoga jezika.

Aktivna sam članica najstarije udruge hrvatskih učitelja, Hrvatskog pedagoško-književnoga zbora u kojoj se najčešće brinem o organizaciji stručnih skupova i prikupljanju primjera dobre prakse iz naših vrtića i škola.

Nakon što sam 2012. godine na Filozofskom fakultetu u Zagrebu završila studij bibliotekarstva, stekla sam uvjete za rad u knjižnici.

S radošću sam prihvatila izazov rada u novoj školi i novoj knjižnici.

Svoj doprinos planiram ostvariti poticanjem čitanja kroz raznolike aktivnosti, razvoj čitalačkih kompetencija, pomoć učenicima u učenju i osposobljavanje za cjeloživotno učenje kroz projekt Učimo učiti.

Jedan je od ciljeva proširenje knjižnog fonda koji u ovom trenutku ne zadovoljava potrebe niti učenika, niti učitelja.

Novi je kolektiv u Osnovnoj školi Kajzerica već u prvoj godini rada ostvario pozitivno, poticajno i profesionalno okruženje koje nas motivira i potiče te ćemo zajedničkom suradnjom ostvariti postavljene ciljeve na dobrobit svih naših učenika.

Kada knjižnica ne radi, učenici mogu vratiti posuđene knjige u knjigomat.

20160502_141639