Hrvatski jezik

Agencija za odgoj i obrazovanje imenovala je Osnovnu školu Kajzerica sjedištem ispitnih povjerenstava za polaganje stručnih ispita učitelja hrvatskoga jezika, i to za učitelje iz Krapinsko-zagorske i Koprivničko-križevačke županije i Grada Zagreba, predsjednica Ispitnoga povjerenstva je viša savjetnica za hrvatski jezik dr. sc. Marijana Češi (marijana.cesi@azoo.hr), i za učitelje iz Varaždinske i Međimurske županije, predsjednica Ispitnoga povjerenstva je viša savjetnica za hrvatski jezik Mirela Barbaroša-Šikić, prof.  (mirela.barbarosa-sikic@azoo.hr).

Ostali su članovi ispitnih povjerenstava:

izv. prof. dr. sc. Marko Alerić i dr. sc. Ana Ćavar s Odsjeka za kroatistiku Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, ispitivači metodike;

Andrea Bosanac, prof. hrv.jez. i knjiž. i Stanka Svetličić, prof. hrv.jez. i knjiž., učiteljice Hrvatskoga jezika, mentorice na ispitu,

Majda Tometić, prof. hrv.jez. i knjiž., ravnateljica škole

i Ana Dabić, prof. hrv.jez. i knjiž.

Stručni se ispit prijavljuje Agenciji za odgoj i obrazovanje najkasnije 30 dana prije početka ispitnoga roka, i to dokumentacijom koja je propisana člankom 14. Pravilnika o polaganju stručnog ispita učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu i nastavnika u srednjem školstvu (NN, 88/03). U slučaju obavljanja pripravničkoga staža u statusu stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnoga odnosa ili u slučaju ponavljanja dijelova stručnoga ispita ili ispita u cijelosti potrebno je uz prijavu ispita priložiti dokaz o plaćenim troškovima.

Opću uplatnicu treba popuniti sljedećim podacima:

PRIMATELJ:  Osnovna škola Kajzerica, Žarka Dolinara 9, 10 020 Zagreb
IZNOS UPLATE: prema iznosima za pojedine dijelove ispita ili ispit u cijelosti
IBAN ŠKOLE: HR0423600001102434883
U pozivu na broj navedite svoj OIB.

Troškovi stručnog ispita su 586 kn.

Troškovi stručnog ispita po dijelovima iznose:
– pisani dio, praktični dio i usmeni dio ispita = 586 kn
– pisani dio i usmeni dio ispita = 415,80 kn
– praktični dio i usmeni sat = 475,20 kn
– usmeni dio ispita = 237,60 kn

Za dodatna pitanja u uplati možete se obratiti u računovodstvo OŠ Kajzerica na broj telefona: 01/64 54 784.

Cjelovita obavijest o polaganju stručnoga ispita za pojedini ispitni rok objavljuje se na internetskoj stranici Agencije za odgoj i obrazovanje – www.azoo.hr, najkasnije 8 dana prije početka održavanja stručnih ispita. Pristupnici se nakon pročitane obavijesti o stručnom ispitu trebaju e-poštom javiti nadležnoj savjetnici.

Svim pristupnicima želimo uspješno polaganje stručnoga ispita.

 

 

Obavijest za pristupnike (Povezanost s odgojno-obrazovnim očekivanjima MPT-a)

 

Stručni ispit iz HJ-a (mentorica: Andrea Bosanac)

 

Datum održavanja sata

Razredni odjel i vrijeme održavanja

Pristupnik/pristupnica

Nastavna jedinica

Povezanost s odgojno-obrazovnim očekivanjima MPT-a

 

18.2.2020.

6.d

8.00-8:45

Tajana Škvarić

T. Bilopavlović, Veličanstvena Lili (interpretacija)

Osobni i socijalni razvoj

OSR A.3.2.

Upravlja emocijama i ponašanjem.

18.2.2020.

6.d

8:50-9:35

Lorena Ponoš

Dramatizacija pripovijednoga teksta (obrada)

Učiti kako učiti

UKU A.3.3.

3. Kreativno mišljenje

Učenik samostalno oblikuje svoje ideje i kreativno pristupa rješavanju problema.

18.2.2020.

6.a

10:50-11:35

Tanja Bregeš Frkanec

Razgovor (obrada)

Učiti kako učiti

UKU D.3.2.

2. Suradnja s drugima

Učenik ostvaruje dobru komunikaciju s drugima, uspješno surađuje u različitim situacijama i spreman je zatražiti pomoć.

18.2.2020.

6.c

11:40-12:25

Patricija Jakšić

T. Bilopavlović, Veličanstvena Lili (interpretacija)

Osobni i socijalni razvoj

OSR A.3.2.

Upravlja emocijama i ponašanjem.

18.2.2020.

6.c

12:30-13:15

Hrvojka Pribanić

Dramatizacija pripovijednoga teksta (obrada)

Učiti kako učiti

UKU A.3.3.

3. Kreativno mišljenje

Učenik samostalno oblikuje svoje ideje i kreativno pristupa rješavanju problema.

 

Datum održavanja sata

Razredni odjel i vrijeme održavanja

Pristupnik/pristupnica

Nastavna jedinica

Povezanost s odgojno-obrazovnim očekivanjima MPT-a

 

19.2.2020.

6.d

8.00-8:45

Sara Tufekčić

Razgovor (obrada)

Učiti kako učiti

UKU D.3.2.

2. Suradnja s drugima

Učenik ostvaruje dobru komunikaciju s drugima, uspješno surađuje u različitim situacijama i spreman je zatražiti pomoć.

19.2.2020.

7.c

8:50-9:35

Ivana Majić

Vijest i komentar (obrada)

Osobni i socijalni razvoj

OSR C.3.2.

Prepoznaje važnost odgovornosti pojedinca u društvu.

 

Datum održavanja sata

Razredni odjel i vrijeme održavanja

Pristupnik/pristupnica

Nastavna jedinica

Povezanost s odgojno-obrazovnim očekivanjima MPT-a

 

21.2.2020.

6.c

8.00-8:45

Antonija Topić

Razgovor (obrada)

 

Učiti kako učiti

UKU D.3.2.

2. Suradnja s drugima

Učenik ostvaruje dobru komunikaciju s drugima, uspješno surađuje u različitim situacijama i spreman je zatražiti pomoć.

 

 

21.2.2020.

7.c

8:50-9:35

Perica Oreč

Biografija i autobiografija (obrada)

Osobni i socijalni razvoj

OSR A.3.1.

Razvija sliku o sebi.

21.2.2020.

7.c

9:50-10:35

Matea Martin

H. Hitrec, Čovjek ptica (interpretacija)

Učiti kako učiti

UKU A.3.4.

4. Kritičko mišljenje

Učenik kritički promišlja i vrednuje ideje uz podršku učitelja.

 

Stručni ispit iz HJ-a (mentorica: Stanka Svetličić)

 

5. RAZRED

IME I PREZIME PRISTUPNIKA

NASTAVNA JEDINICA

ISHODI NA RAZINI PREDMETA

ISHODI NA RAZINI TEME

POVEZANOST S MEĐUPREDMETNIM TEMAMA

Lucija Mlakar

Jasminka Tihi Stepanić, Dječak koji je zaboravio svoj bicikl

OŠ HJ A.5.1., OŠ HJ A.5.2., OŠ HJ B.5.1., OŠ HJ B.5.2.

Razgovarati sa svrhom razmjene informacija. 

Izdvajati ključne riječi i pisati kratke bilješke. 

Prepoznavati glavne ideje i problematiku književnoga teksta i povezati ih sa stvarnošću.   

Primjenjivati temeljna književnoteorijska znanja: redoslijed događaja.

Učiti kako učiti

(uku A.2.2.)

 

 

Vedran Dautanec

Jasminka Tihi Stepanić, Dječak koji je zaboravio svoj bicikl

OŠ HJ A.5.1., OŠ HJ B.5.4.

 

Razgovarati sa svrhom razmjene informacija.

Oblikovati uratke u kojima dolazi do izražaja kreativnost, originalnost i stvaralačko mišljenje na temelju redoslijeda događaja . 

Osobni i socijalni razvoj (osr A.2.3.)

 

 

Simona Kišnjak

Darko Macan, Nove tenisice

OŠ HJ A.5.1., OŠ HJ A.5.2., OŠ HJ B.5.1., OŠ HJ B.5.2.

Razgovarati sa svrhom razmjene informacija. 

Izdvajati ključne riječi i pisati kratke bilješke.  

Prepoznavati glavne ideje i problematiku književnoga teksta i povezati ih sa stvarnošću. 

Prepoznavati temeljna žanrovska obilježja proze. 

Uočiti obilježja proznog teksta, prepoznati karaterizaciju lika postupcima.

Učiti kako učiti

(uku A.2.2.)

 

Petra Pokos

Darko Macan, Nove tenisice

OŠ HJ A.5.1., OŠ HJ A.5.4.

Razgovarati sa svrhom razmjene informacija. 

Oblikovati uratke u kojima dolazi do izražaja kreativnost, originalnost i stvaralačko mišljenje na temelju karaterizacije lika postupcima. 

Osobni i socijalni

(osr A.2.3.)

 

 

 

5. RAZRED

IME I PREZIME PRISTUPNIKA

NASTAVNA JEDINICA

ISHODI NA RAZINI PREDMETA

ISHODI NA RAZINI TEME

POVEZANOST S MEĐUPREDMETNIM TEMAMA

Marijeta Barlek

Paolo Celot, Susie Jones, Put u središte medijske pismenosti

A.5.1.; A.5.2.; A.5.3. i C.5.1.

Razgovarati sa svrhom razmjene informacija. 

Opisati ključne pojmove iz pročitanoga teksta.

Prepoznati i opisati medijske sadržaje koji promiču pozitivne vrijednosti.

Poduzetništvo

(pod A.2.2.)

 

8.RAZRED

IME I PREZIME PRISTUPNIKA

NASTAVNA JEDINICA

POVEZANOST S MEĐUPREDMETNIM TEMAMA

Melita Antunović

Glagolski prilozi (uvježbavanje)

Građanski odgoj (goo C.3.3.)

Silvija Kos

Zagrebačka škola crtanoga filma

Građanski odgoj (goo A.3.5.)

Maja Kiborn

Pisanje kratica

Učiti kako učiti (uku A.3.2.)

 

8.RAZRED

IME I PREZIME PRISTUPNIKA

NASTAVNA JEDINICA

POVEZANOST S MEĐUPREDMETNIM TEMAMA

Kristina Trupković

Glagolski prilozi (obrada)

Građanski odgoj (goo C.3.3.)

Nataša Cilar

Veselko Tenžera, Pismo Ivani

Osobni i socijalni razvoj (osr A.3.2.)