12. Stručni ispiti

Agencija za odgoj i obrazovanje imenovala je Osnovnu školu Kajzerica sjedištem Ispitnog povjerenstva za polaganje stručnih ispita za učitelje razredne nastave i učitelje Hrvatskoga jezika grada Zagreba i Zagrebačke županije (zapadni dio). Predsjednice su ispitnog povjerenstva viša savjetnica za razrednu nastavu mr. Đurđa Kulušić (djurdja.kulusic@azoo.hr) te više savjetnice za hrvatski jezik dr. sc. Marijana Češi (marijana.cesi@azoo.hr)  i Mirela Barbaroša-Šikić, prof.  (mirela.barbarosa-sikic@azoo.hr).

Ispitni rokovi za učitelje u osnovnim školama:
od 15. siječnja do 1. ožujka – zimski rok
od 15. travnja do 1. lipnja – proljetni rok
od 1. listopada do 15. studenoga – jesenski rok.

Ispit se prijavljuje najkasnije 30 dana prije početka ispitnog roka (u slučaju ponovnog polaganja ispita ili dijela ispita, potrebno je poslati prijavnicu zajedno s dokazom o plaćenim troškovima). Dokumentacija kojom se prijavljuje stručni ispit propisana je člankom 14. Pravilnika o polaganju stručnog ispita učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu i nastavnika u srednjem školstvu. Prijavi je potrebno priložiti i dokaz o plaćenim troškovima.

Podatci o iznosima za uplatu nalaze se na stranici 12. Stručni ispiti – Razredna nastava ili Hrvatski jezik.

Na stručni ispit obvezno ponesite kopiju uplatnice.

Popis prijavljenih pristupnika za pojedini ispitni rok s naznakom datuma, vremena, mjesta i škole u kojoj će se održati stručni ispit objavljuje se na internetskoj stranici Agencije za odgoj i obrazovanje (www.azoo.hr) najkasnije 8 dana prije početka održavanja stručnog ispita. U istom vremenu od mentora možete saznati nastavnu temu/jedinicu za ogledni sat.

si-1

 9

Želimo Vam uspješno polaganje stručnoga ispita.

si