Zrinjevac, Gornji grad

2016-12-16 13:30 - 17:00

Učenici Foto, Novinarske i Karitativno-kreativne skupine posjetit će Zrinjevac i Gornji grad u sklopu godišnjih aktivnosti skupina.