Posjet Hrvatskom saboru

2016-12-05 09:00 - 13:00

4.abc posjeti će Hrvatski sabor s ciljem realizacija sadržaja nastave prirode i društva i Građanskoga odgoja.