2017-12-15 Cijeli dan

Kada se suočimo s našim tamnim stranama, može se dogoditi da postanemo tmurni i nezadovoljni. Ali upravo prepoznavanje naših padova može nam biti putokaz kako postajati bolji i zadovoljniji. Zato, ne boj se suočiti sa samim sobom jer kada prepoznaš svoje tame, lakše ćeš u svoj život donijeti svjetlo.