8. a,b,c

2017-12-18 Cijeli dan

Matematika – 2. ispit znanja

(Pitagorin poučak)