8. abc

2018-05-17 Cijeli dan

Njemački jezik – pisana provjera

(gramatika)