8.a

2017-05-29 Cijeli dan

Njemački jezik – ispit znanja

-gramatika (vremena i zavisne rečenice)