7. c

2018-10-22 Cijeli dan

Matematika – 1. ispit znanja (koordinatni sustav, proporcionalnost i obrnuta proporcionalnost )