7. b

2018-05-09 Cijeli dan

Matemtika – 5. ispit znanja

(Sustav dviju linearnih jednadžbi s dvjema nepoznanicama)