6. c

2018-05-04 Cijeli dan

Matematika – 5. ispit znanja