6. abc

2018-03-15 Cijeli dan

Njemački jezik – pisana provjera

( perfekt )