5. a,b,c

2017-10-25 Cijeli dan

Matematika – 1. ispit znanja