4.c

2017-05-12 Cijeli dan

Matematika – pisana provjera

-Pravokutnik i kvadrat; Opseg pravokutnika i kvadrata; Mjerenje površina; Površina pravokutnika i kvadrata