4. bd

2018-03-27 Cijeli dan

Hrvatski jezik – ispit znanja

( Upravni i neupravni govor; Veliko početno slovo; Pisanje posvojnih pridjeva izvedenih od vlastitih imena )