4. b,d

2017-12-05 Cijeli dan

Hrvatski jezik – pisana provjera

(Imenice; Pridjevi)