4.a,c

2017-12-04 Cijeli dan

Hrvatski jezik – pisana provjera

(Imenice; Pridjevi)