4. abc

2017-05-04 Cijeli dan

Hrvatski jezik -pisana provjera

-Imenice, Glagoli, Pridjevi, Izricanje prošlosti, sadašnjosti i budućnosti; Upravni i neupravni govor