7.a

2016-12-01 Cijeli dan

Tehnička kultura, pisana provjera