8.a

2016-12-02 Cijeli dan

Tehnička kultura, pisana provjera