6.b

2016-12-08 Cijeli dan

Tehnička kultura, pisana provjera