6.a

2016-12-06 Cijeli dan

Tehnička kultura, pisana provjera