6.a

2016-12-14 Cijeli dan

Hrvatski jezika, pisana provjera

– infinitiv

– gl. po vidu i predmetu radnje

– gl. pridjev

– gl. imenica