6.bc

2016-12-16 Cijeli dan

Hrvatski jezika, pisana provjera

– infinitiv

– gl. po vidu i predmetu radnje

– gl. pridjev

– gl. imenica