4. ab

2018-05-17 Cijeli dan

Njemački jezik – ispit znanja

( gramatika i vokabular)