4.a

2017-05-31 Cijeli dan

Engleski jezik – pisana provjera

-U gradu/na selu; Dnevni obroci; Odjeća (Presentcontinuous, pepositionsof place, thereis/are, adjectives, vacabulary)