3. cb

2017-06-02 Cijeli dan

Matematika – pisana provjera

-Pravci koji se sijeku i usporedni pravci;Okomiti pravci; Krug,kružnica