3. c

2018-05-24 Cijeli dan

Matematika – ispit znanja

(Pravci koji se sijeku i usporedni pravci, Okomiti pravci, Krug, kružnica )