3.b

2017-03-21 Cijeli dan

Matematia – pisana provjera

-Mjerenje dužine; Ravnina, likovi u ravnini;Pravac, polupravac i dužina kao dijelovi pravca;