3. b

2018-04-26 Cijeli dan

Matematika – ispit znanja

( Pisano množenje dvoznamenkastoga broja jednoznamenkastim brojem

Pisano dijeljenje dvoznamenkastoga i troznamenkastoga broja jednoznamenkastim

brojem )