3. abc

2018-03-02 Cijeli dan

Matematika – ispit znanja

(Množenje zbroja brojem, Množenje i dijeljenje brojeva s 10 i 100, Množenje dvoznamenkastoga broja jednoznamenkastim brojem, Pisano množenje dvoznamenkastoga broja jednoznamenkastim brojem )