3. ab

2018-05-23 Cijeli dan

Matematika – ispit znanja

(Pravci koji se sijeku i usporedni pravci, Okomiti pravci, Krug, kružnica )