3. a

2018-04-25 Cijeli dan

Matematika – ispit znanja

( Pisano množenje dvoznamenkastoga broja jednoznamenkastim brojem

Pisano dijeljenje dvoznamenkastoga i troznamenkastoga broja jednoznamenkastim

brojem )