2. abc

2017-03-30 Cijeli dan

Matematika – pisana provjera

-Množenje brojeva; Zamjena mjesta faktora; Dijeljenje brojeva; Množenje brojem 2; Dijeljenje brojem 2; Množenje i dijeljenje brojem 10; Množenje i dijeljenje brojem 3; Množenje brojevima 1 i 0; Množenje i dijeljenje brojem 4; Parni i neparni brojevi; Množenje brojem 5; Dijeljenje brojem 5; Zadatci riječima.