2. abcd

2018-01-26 Cijeli dan

Matmatika – ispit znanja

( Zbrajanje dvoznamenkastoga i jednoznamenkastoga broja; Oduzimanje jednoznamenkastoga broja od dvoznamenkastoga; Zbrajanje i oduzimanje dvoznamenkastih brojeva do 100; Zbrajanje i oduzimanje triju i više brojeva; Jedinice za novac )