2. a,b,c,d

2017-11-23 Cijeli dan

Matematika – ispit znanja

(Zbrajanje dvoznamenkastoga i jednoznamenkastoga broja;Oduzimanje jednoznamenkastoga broja od dvoznamenkastoga; Zamjena mjesta pribrojnika; Zbrajanje i oduzimanje triju i više brojeva)