2. abcd

2018-04-26 Cijeli dan

Hrvatski jezik – ispit znanja

( J/Rečenice; Otvornici, zatvornici, slog; Rastavljanje riječi na kraju retka, spojnica; Pisanje niječnica; Pisanje riječce li )