2. abcd

2018-03-21 Cijeli dan

Matematika – ispit znanja

( Množenje brojeva; Zamjena mjesta faktora; Dijeljenje brojeva; Množenje i dijeljenje brojevima 0, 1, 2, 3, 4 i 10; Tablica množenja )